1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Начало

Anima Partners е основана през 1998 г. Нашите услуги включват три основни области:

  • индивидуален и тийм коучинг,
  • организационно развитие и консултация по Човешки Ресурси,
  • коучинг обучения и ментор-коучинг.

Нашата мисия е да осигуряваме услуги пригодени към специалните изисквания на нашите клиенти. Ние съдействаме за Вашите решения със съвременните си познания, убедителен опит и креативност.

Нашите партньори