1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Екипен (групов) коучинг

Екипният (груповият) коучинг е инструмент за организационно развитие. Развитие на екип, работещ заедно за една и съща цел с коучинг подход.

Инструментът цели да подобри кооперацията в екипа, да увеличи нивото на хармонията и ефикасността.

Чрез екипният (груповият) коучинг увеличава се чувството за сътрудничество и устременост, както и ефективността на екипа. Излизат креативността и професионалните познания, засилва се приемливостта, мотивацията и обвързаността в екипа. Членовете започват съзнателно да ползват ресурсите на екипа, което допринася за увеличената организационна ефикасност.

Ако желаете да научите повече за нашите услуги или да получите оферта, молим да се свържете с нас.