1. Индивидуален и екипен коучинг

  Egyéni és team-coaching

 2. Ментор коучинг

  Mentoring

 3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

 4. Лаборатория за компетенции

Ментор коучинг за ACC, PCC или MCC

При менторинга, участниците усвояват и упражняават необходимите компетенции за успешени изпити ICF ACC, PCC или MCC. Международната изпитна система на ICF (Международната коуч федерация) цели да осигурява качествени коуч специалисти в областта на професионалните знания, компетенциите, опита и етиката. Задълбочаването на теоритичните знания и придобиването на опит се подпомага както от груповия, така и от индивидуалния ментор-коучинг. Това винаги е персонализиран, уникален и базиран на взаимно доверие процес между ментор-коуча и менторирания коуч. Лостоянно има възможност за индивидуален или групов ментор-коучинг.

Редовно стартират подготвящи за изпит ментор-коучинг занятия индивидуално или в малки групи под ръководството на Аннамария Барноцки.

Международната изпитна система на ICF (Международната коуч федерация) цели да осигурява качествени коуч специалисти в областта на професионалните знания, компетенциите, опита и етиката.

Мястото ти е тук, ако

 • вярваш в коуч компетенциите и ценностите на ICF,
 • за теб е важен професионализмът и доверието,
 • смяташ за предимство да учиш с коуч, завършил психология,
 • би желал да получиш стабилни професионални знания и подкрепа от признат и сертифициран специалист,
 • наред с теорията, смяташ за важна и практиката,
 • имаш нужда от сигурна и вдъхваща доверие атмосфера за развитието си,
 • от съществено значение за теб е персонализираното внимание и обучение,
 • те интересува и коуч гледна точка, различна от учената досега,
 • освен по теория, с радост приемаш подкрепа и в техническите детайли на изпита.

По време на ментор-коучинга можеш да получиш необходимите за изпита знания. В 10-те часа освен всичко друго са включени:

 • етичният Кодекс на ICF,
 • коуч-компетенциите на ICF.

Задълбочаването на теоретичните знания и придобиването на опит се осигурява както от груповия, така и от индивидуалния ментор-коучинг. Това винаги е персонализиран, уникален и базиран на взаимно доверие процес между ментор-коуча и менторирания коуч. Консултациите винаги се планират съобразено с твоите изисквания и времевия ти график. Важното е, че след всяка сесия, получаваш обратна връзка за развитието си, както и за стоящите пред теб задачи.

При менторинга, участниците усвояват и упражняават необходимите компетенции за успешени изпити ICF ACC, PCC или MCC. Международната изпитна система на ICF (Международната коуч федерация) цели да осигурява качествени коуч специалисти в областта на професионалните знания, компетенциите, опита и етиката. Задълбочаването на теоритичните знания и придобиването на опит се подпомага както от груповия, така и от индивидуалния ментор-коучинг. Това винаги е персонализиран, уникален и базиран на взаимно доверие процес между ментор-коуча и менторирания коуч. Лостоянно има възможност за индивидуален или групов ментор-коучинг.

C удоволствие ще отговоря на всеки твой въпрос, ако ми пишеш на: annamaria.barnoczki(at)animapartners.com.

Участието си можеш да заявиш ако ми пишеш на: annamaria.barnoczki(at)animapartners.com.