1. Индивидуален и екипен коучинг

  Egyéni és team-coaching

 2. Ментор коучинг

  Mentoring

 3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

 4. Лаборатория за компетенции

Обсъждане на казуси за коучове

Работата на коуча е самотен жанр, затова е много приятно, ако можеш да обсъдиш в професионална среда случая на някой клиент. Възникват дилеми, възможности, ограничения, решения и професионални въпроси. Всичко това може да бъде обсъдено и на чаша кафе, разбира се, но груповото обсъждане в работна среда дава много повече.
Имаш възможност да се опреш на силата, знанията и професионалната подкрепа на групата под ръководството на един опитен, завършил психология и разполагащ с MСС сертификат коуч.
Постоянно стартират индивидуални или групови занимания за обсъждане на казуси под ръководството на Аннамария Барноцки.

Мястото ти е тук, ако:

 • чувстваш, че в работата ти с клиентите може да те подкрепи група колеги,
 • имаш нужда от защитена и изпълнена с доверие атмосфера за развитието си,
 • с удоволствие се учиш от грешките и успехите на другите,
 • намираш за недостатъчен професионалния си опит и би набрал смелост от работата на другите,
 • те интересуват и различни от досегашните гледни точки и методи на работа,
 • смяташ за предимство, ако групата се ръководи от коуч, завършил психология, който е професионално признат и сертифициран специалист,
 • за теб е абсолютно необходимо персонифицирано внимание и обучение дори в груповата работа.

При работата по обсъждане на казуси са особено важни:

 • развитието на коучинг-компетенциите, на професионалното самочувствие и на доверието,
 • разгръщането на възможностите за учене от успеха и провалите
 • практикуването на непрекъснат самоанализ,
 • намирането на нови гледни точки и методи на подход.

По време на работата по обсъждане на казуси, групата се събира един път в месеца, а числеността й е максимум 5 души. В интерес на това да се изгради атмосфера на близост и доверие, групата е с постоянен състав. С удоволствие ще отговоря на всеки твой въпрос, ако ми пишеш на: annamaria.barnoczki(at)animapartners.com.
Участието си можеш да заявиш като попълниш и изпратиш приложеното заявление.