1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Въведение

Аннамария Барноцки MCC
Екзекютив, бизнес, тийм и ментор коуч, Трудов и организационен психолог, Консултант ЧР

Имам над двадесет години стаж в областта на човешките ресурси, включително дванадесет години като мениджър и от толкова време съм и коуч.

Започнах кариерата си при „Andersen Consulting”, където се занимавах предимно с подбор на персонал и бизнес обучения. След това се преместих в „Nicholson International”, където ме назначиха мениджър на отдела „Manufacturing and Engineering”. Тук освен изпълняването на проекти за подбор на средни и висши мениджъри, изработих и изпълнявах стратегията на новосъздадения отдел. От 2000 г. работих като ЧР специалист и мениджър  в „Accenture”, а от 2004 г. съм Екзекютив и бизнес коуч и Консултант ЧР в „Anima Partners”.

Върша предимно екзекютив и бизнес коучинг на средни и висши мениджъри. Главните ми специалности включват развитието на различни ръководителски умения, справяне с конфликти, управление на стреса и кариерен коучинг. От 2010 г. водя успешни групи за коуч менторство и компетентност, курсове за подготовка за ICF акредитация, където – освен високото професионално качество, подпомагането и вдълбочаването на осъзнатостта на компетенциите - практичността играе също важна роля.

Като знак на моята отдаденост към учене през целия живот и на обмен на знания, участвам в обучението на  бъдещи коучове. Преподавам в "Metropolitan University" (по-рано Университет за приложени науки „BKF”), в Бизнес Коуч Академията в Будапеща и в Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Редовно чета лекции на конференции, водя уъркшопи и форуми за компетенции и публикувам статии. Освен непрекъснатото професионално развитие, държа много и на себепознанието.

От 2016 съм Директор Акредитация на ICF Унгария. Между 2010 и 2015 г. била съм президент на Асоциацията на Коучовете в Унгария, а между 2012 и 2015 г. била съм вице-президент на Федерацията на Унгарските Коуч Организации. Освен за професионалното им развитие, се боря и за професионалната регламентация и интереси на коучинга. Член съм на научния борд на Европейския център за бизнес, образование и наука (European Centre for Business, Education and Science). Член съм също на най-голямата международна коучинг организация, на "International Coaching Federation" (ICF), където – първа в България - получих международна акредитация, така наречената „MСС” (Master Certified Coach) степен през 2017 г. Регистриран ментор коуч съм.

Притежавам две магистърски степени от Университета на Сегед, след което получих диплома по управление на човешки ресурси от Католическия Университет „Перър Пазмани”. Получих дипломата си за бизнес коуч от Бизнес Коуч Академията и завърших като магистър по Трудова и организационна психология в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. През 2021 г. завърших като "Бизнес и тийм коуч" в Metropolitan University.

Работя на три езика: на български, на унгарски и на английски.

Майка съм на две чудесни момичета, с които ежедневно упражнявам ролята на родител с коучингов подход.


Anima Partners е основана през 1998 г. Нашите услуги включват три основни области:

  • индивидуален и екипен коучинг,
  • организационно развитие и консултация по Човешки Ресурси,
  • коучинг обучения и ментор коучинг.

Нашата мисия е да осигуряваме услуги, пригодени към специалните изисквания на нашите клиенти. Ние съдействаме за Вашите решения със съвременните си познания, убедителен опит и креативност.

Тук ще намерите референции!