1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Публикации

Държим на редовни публикации, конференции, но те са предимно на унгарски. Тук сме събрали няколко от тях.