1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Център за оценка (или за развитие) (AC/DC)

Центърът за оценка (Assessment centre, AC) е метод, прилаган при подбора на нови кадри и неговата цел е да прецени доколко кандидатите са подходящи за позицията. На кандидатите се поставят характерни за дадената длъжност задачи, при изпълнението на които оценителите могат да преценят дали те ще се справят с ролята си. Предимството на метода е, че избраните с него кандидати обикновено са по-успешни, тъй като изборът им се базира не само на вербален, а и на практически опит.

Центърът за развитие (Development centre, DC) е един от вариантите на Центъра за оценка, който изследва кандидатите в рамките на организацията. При тази процедура се разкриват и оценяват наличните компетенции, необходими за резултатното решаване на дадена задача, въз основа на карта на компетенциите за дадена длъжност.

Ако желаете да научите повече за нашите услуги или да получите оферта, молим да се свържете с нас.