1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Организационно развитие

Развитието на организацията има за цел да осигури израстването й, сплотяването й, енергизирането и обновяването й в областта на човешките ресурси. В самата организация и в нейната бизнес среда постоянно настъпват промени, към които и организацията трябва да се приспособи.

Ако желаете да научите повече за нашите услуги или да получите оферта, молим да се свържете с нас.