1. Индивидуален и екипен коучинг

    Egyéni és team-coaching

  2. Ментор коучинг

    Mentoring

  3. Консултиране ЧР и Орг. развитие

  4. Лаборатория за компетенции

Консултиране Човешки Ресурси

Повечето предприятия смятат, че наемането на подходящите човешки ресурси е един от ключовите елементи на техния успех, но също така и една от най-трудните задачи. Нашата фирма предлага комплексни решения при наемането на персонал, съобразени с персонифицираните изисквания на клиентите.

Ние вярваме, че служителите могат да станат успешни стожери на компанията само, ако освен професионални знания, притежават и имат възможност непрекъснато да развиват способностите и компетенциите, които най-добре да отговарят на специалните изисквания за длъжността и на компанията.

Стремим се като резултат от нашите услуги да настъпват качествени промени в дейността на организацията, която е наш клиент.

Ако желаете да научите повече за нашите услуги или да получите оферта, молим да се свържете с нас.